POLITIKA ZASEBNOSTI IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

IMETNIK ZDRAVLJENJA

Upravljavec podatkov je: Siyaa Moda di Sun Lixia, s sedežem na Corso Stati Uniti 1/29 box L - 35127 Padova (PD); E-naslov: info@siyaamoda.com - številka za DDV 04394520284 (dan "držalo").

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: se lahko obrnete na elektronski naslov info@siyaamoda.com  ali na zgornji naslov tako, da v sporočilo vnesete besedilo: "Inherent to Privacy".

NAČIN OBDELAVE ZBRANIH PODATKOV

Evropska uredba št. 679/2016 (v nadaljevanju tudi GDPR) določa pravila v zvezi z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in pravila v zvezi s prostim pretokom teh podatkov, katerih namen je varovanje temeljnih pravic in svoboščin posameznikov ter zlasti pravice do varovanje osebnih podatkov.

Varstvo podatkov je za Siyaa Moda izjemnega pomena in ta kot upravljavec podatkov želi zagotoviti maksimalno preglednost glede obdelave osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki/zainteresirane strani.

Ta dokument ponazarja, kako se njihovi osebni podatki obdelujejo in varujejo.

Obdelava podatkov v skladu z zakonodajo (čl. 5 Reg./Ue št. 679/2016) temelji na načelih zakonitosti, pravilnosti in transparentnosti do zainteresiranih ter varovanja vaše zasebnosti in vaših pravic.

To spletno mesto zbira podatke, potrebne za navigacijo in uporabo z njim povezanih storitev.

Obdelava teh podatkov se bo izvajala z avtomatiziranimi in neavtomatiziranimi orodji, v skladu z navedenimi nameni ter v skladu z zahtevami zaupnosti in najustreznejšimi varnostnimi ukrepi, kot jih določa omenjena uredba.

Poleg upravljavca podatkov imajo lahko dostop do podatkov tudi drugi subjekti, ki sodelujejo pri organizaciji te aplikacije, ali zunanji subjekti, ki jih je upravljavec podatkov imenoval za obdelovalce podatkov.

KRAJ IN NAMEN ZDRAVLJENJA

Obravnave, povezane s spletno storitvijo tega spletnega mesta, potekajo na sedežu upravljavca podatkov, na sedežu, ki ga je določil upravljavec spletnega mesta, in jih izvaja samo osebje, ki je za ta namen pooblaščeno in usposobljeno s strani upravljavca podatkov, ali odgovorne osebe občasnih vzdrževalnih del. Podatki, ki izhajajo iz spletne storitve, niso razkriti. Osebni podatki, ki posredujejo zahteve informativne narave, se uporabljajo za spremljanje zahtev zainteresirane strani.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov zainteresirane osebe bo potekala v skladu z načeli nujnosti, pravilnosti, ustreznosti in nepresežnosti, zlasti pa bo obdelava podatkov potekala tako, da bo upravljavec podatkov lahko opravljal svoje storitve za naslednji nameni:

 • sklene in izvrši kupoprodajno pogodbo za ponujeno blago www.siyaamoda.com;
 • upravljati zahteve, posredovane naši službi za stranke;
 • omogočiti registracijo na spletnem mestu in uporabo storitev, rezerviranih za registrirane uporabnike.

V navedenih primerih je obdelava podatkov zakonita, saj je potrebna za izvedbo sklenjene pogodbe oziroma za opravljanje in opravljanje storitve, ki je bila posebej zahtevana. Za zagotavljanje storitev www.siyaamoda.com kot je naročanje na glasilo, mora zainteresirana oseba podati posebno izjavo, da je stara najmanj 16 let, s privolitvijo v obdelavo svojih osebnih podatkov po preverjanju ustreznega prostora.

PODROBNOSTI O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Natančneje, osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

Kontaktni obrazec (ali "kontaktni obrazec")

Zainteresirana oseba z izpolnitvijo kontaktnega obrazca z lastnimi podatki soglaša z njihovo uporabo za odgovarjanje na zahteve po informacijah v zvezi s statusom njegovega naročila, na primer za spremembo naslova svojega naročila, prejemanje informacij o pošiljanju ali izdelkih ali drugo.

Zbrani osebni podatki: Ime, Priimek, E-pošta, Zahteva zainteresirane osebe.

Obrazec za registracijo računa

Zainteresirana oseba z izpolnitvijo obrazca za registracijo računa s svojimi podatki soglaša z njihovo uporabo za nadaljevanje svojih spletnih naročil.

Zbrani osebni podatki: Ime, Priimek, Telefon, Naslov, Datum rojstva.

PRAVNA PODLAGA OBDELAVE

Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo na zainteresirano osebo, če obstaja eden od naslednjih pogojev:

 • je zainteresirana stranka dala soglasje za enega ali več posebnih namenov.

Obdelava osebnih podatkov na pravni podlagi, ki ni privolitev, so primeri, v katerih na primer:

 • obdelava je potrebna za izvedbo pogodbe;
 • obdelava je potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za nadzornika podatkov;
 • obdelava je potrebna za zasledovanje zakonitega interesa upravljavca podatkov ali tretjih oseb.

Zainteresirana stranka lahko vedno zaprosi upravljavca podatkov in/ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, da pojasni konkretno pravno podlago obdelave s sklicevanjem na zgoraj navedene kontaktne podatke.

KATEGORIJE PREJEMNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Posredovani osebni podatki so lahko znani in obdelani izključno za namene izvajanja dejavnosti obdelave, za katere so bili podatki zbrani. Osebne podatke zainteresirane osebe lahko pozna le pooblaščeno osebje, ki je za ta namen usposobljeno s strani upravljavca podatkov in imenovanega obdelovalca podatkov. Podatke obdelovalca lahko zainteresirana oseba pozna tako, da piše na elektronski naslov: info@siyaamoda.com

Upravljavec podatkov bo na zahtevo te informacije nemudoma posredoval.

Obdobje hrambe podatkov

Osebni podatki se obdelujejo in hranijo toliko časa, kot zahtevajo nameni, za katere so bili zbrani, na koncu pa bodo nepovratno izbrisani ali v vsakem primeru anonimni. Osebni podatki, zbrani za namene, povezane z izvajanjem pogodbe med lastnikom in zainteresirano stranko, se hranijo do zaključka izvršitve pogodbe, brez poseganja v pravico do hrambe podatkov za čas, ki ga zahteva zakon, na podlagi zlasti izpolnjevanje računovodskih in davčnih obveznosti, kot jih zahteva veljavna zakonodaja, s strani upravljavca podatkov in posebej imenovanih obdelovalcev podatkov.

Kadar obdelava temelji na privolitvi zainteresirane osebe, lahko lastnik osebne podatke hrani dlje, razen če privolitev ni preklicana.

Podatki, zbrani za pošiljanje glasil, se hranijo do zahteve za prenehanje pošiljanja, v vsakem primeru pa največ 36 mesecev.

PRAVICE ZAINTERESIRANE STRANKE

Nekatere pravice je mogoče uveljavljati kadar koli v zvezi s podatki, ki jih obdeluje upravljavec podatkov.

Zlasti zainteresirana stranka v skladu z uredbo EU št. 679/2016 (GDPR), lahko uveljavlja naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve. Zainteresirana oseba lahko prekliče privolitev za obdelavo svojih predhodno izraženih osebnih podatkov

Pravica do dostopa do vaših podatkov (15. člen GDPR). Zainteresirana oseba ima pravico pridobiti informacije o podatkih, ki jih obdeluje upravljavec podatkov, o določenih vidikih obdelave in prejeti kopijo obdelanih podatkov, s pravico sporočiti naslednje informacije: a) namen obdelave; b) kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo; c) prejemniki, ki so jim bili ali jim bodo ti podatki posredovani; d) obdobje hrambe podatkov ali uporabljena merila; e) pravico do prejema informacij o izvoru osebnih podatkov, če ti niso bili zbrani od zainteresirane strani.

Pravica do popravka (16. člen GDPR). Zainteresirana oseba lahko brez nepotrebnega odlašanja zahteva popravek osebnih podatkov, če niso pravilni, vključno s pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do preklica (pravica do pozabe ex umetnost. 17 GDPR). Zainteresirana oseba lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev zahteva preklic svojih podatkov s strani lastnika, če: a) podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani; b) so bili podatki nezakonito obdelani; c) je zainteresirana stranka uspešno nasprotovala obdelavi osebnih podatkov; d) so bili podatki nezakonito obdelani; e) podatke je treba izbrisati v skladu z zakonsko obveznostjo.

Pravice do preklica ni mogoče uporabiti v primerih, ko je obdelava potrebna za izpolnitev pravne obveznosti ali za izvedbo naloge, ki se izvaja v javnem interesu, ali za ugotovitev, uveljavljanje ali obrambo pravice na sodišču.

Pravica do zastaranja (18. člen GDPR). Zainteresirana oseba ima pravico zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov. V tem primeru Upravljavec podatkov ne bo obdeloval podatkov za noben drug namen kot za njihovo hrambo, če: a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti osebnih podatkov; b) je obdelava nezakonita in zainteresirana stranka nasprotuje preklicu osebnih podatkov in zahteva, da se njihova uporaba omeji; c) čeprav Upravljavec podatkov ne potrebuje več podatkov za namene obdelave, so osebni podatki bistveni za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da ugotovi, uveljavlja ali brani svojo pravico na sodišču; d) je zainteresirana stranka nasprotovala obdelavi do preverjanja možne razširjenosti legitimnih razlogov upravljavca podatkov glede na razloge zainteresirane stranke.

Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR). Zainteresirana oseba ima pravico do prenosa svojih podatkov drugemu upravljavcu podatkov. Za zadevni namen ima zainteresirana oseba pravico, da svoje podatke prejme v strukturirani obliki, ki se običajno uporablja in jo lahko prebere avtomatska naprava.

Pravica do ugovora (21. člen GDPR). Zainteresirana stranka lahko kadar koli ugovarja obdelavi svojih podatkov, če se to zgodi na pravni podlagi, ki ni privolitev, razen če obstajajo legitimni razlogi, da upravljavec podatkov nadaljuje obdelavo, ki prevlada nad interesi, pravicami in svoboščinami zainteresirano stranko ali za presojo, uveljavljanje ali obrambo pravice na sodišču.

Vse pravice zainteresirane osebe se uveljavljajo z zahtevo, naslovljeno na Upravljavca podatkov Siyaa Moda v pisni obliki z uporabo "Model za uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov", naslovljeno na Upravljavca podatkov in dostopno na naslednji povezavi: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924

Rok za odgovor zainteresiranemu je za vse pravice en mesec.

Splošna pravica do vložitve pritožbe pri jamskem organu za varstvo osebnih podatkov, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Rim (RM). Obrazec za pritožbo, ki ga je dal na voljo Jamstveni organ za varstvo osebnih podatkov, je na voljo na naslednji povezavi: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Pritožbo organu za varovanje zasebnosti lahko podpiše neposredno zainteresirana oseba ali v njenem imenu odvetnik, tožilec, organ, organizacija ali neprofitno združenje.

OBVESTILO ZA STRANKE - ZASEBNOST

Ustava Siyaa Moda zahteva prehod v novo pravno osebo

strank, ki jih je prvotno vodil Siyaa Moda.

Za vse informacije se je vedno mogoče obrniti na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov

določeno preko elektronskega naslova: info@siyaamoda.com

Uveljavljanje pripadajočih pravic po Evropski uredbi št. 679/2016

(GDPR) po strankah/uporabnikih.

V skladu z veljavno zakonodajo smo našim prijaznim strankam vedno na voljo za

zagotoviti najboljšo možno storitev.

PRENOS PODATKOV V TRETJO DRŽAVO IN/ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO

Posredovani osebni podatki ne bodo posredovani v države, ki niso članice EU.

Če želite izvedeti o svojih pravicah in biti vedno na tekočem z zakonodajo o varstvu oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, vam priporočamo, da obiščete spletno stran Garanta za varstvo osebnih podatkov na www.garanteprivacy.it

Uporaba piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke, da bi izboljšalo učinkovitost svojih storitev in izboljšalo uporabniško izkušnjo brskanja. Uporabniki, ki si ogledujejo spletno mesto, bodo videli minimalne količine informacij, vnesenih v uporabljene naprave: piškotki so majhni koščki podatkov, ki nam omogočajo primerjavo novih in preteklih obiskovalcev ter razumevanje, kako uporabniki krmarijo po našem spletnem mestu. Piškotki ne beležijo nobenih osebnih podatkov o uporabniku in nobeni identifikacijski podatki ne bodo shranjeni. Če želite onemogočiti uporabo piškotkov, morate prilagoditi nastavitve računalnika tako, da nastavite izbris vseh piškotkov ali aktivirate opozorilno sporočilo, ko se piškotki shranijo. Če želite nadaljevati brez spreminjanja uporabe piškotkov, preprosto nadaljujte z brskanjem.

 • Tehnični piškotki: ta vrsta piškotka omogoča pravilno delovanje določenih delov spletnega mesta.
 • Analitični piškotki: piškotki v tej kategoriji se uporabljajo za zbiranje informacij o uporabi spletnega mesta.
 • Bistveni piškotki: ti piškotki so nujni, da se lahko premikate po spletnem mestu in v celoti izkoristite njegove funkcije, kot je dostop do različnih zaščitenih območij spletnega mesta. Brez teh piškotkov nekaterih potrebnih storitev, kot je izpolnjevanje obrazcev za ponudbo, ni mogoče uporabiti.

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, ki imajo svojo politiko zasebnosti, ki se lahko razlikuje od politike, ki jo je sprejelo spletno mesto. Za informacije o uporabi teh piškotkov si oglejte posebna spletna mesta tretjih oseb.

Piškotki tretjih oseb

Z brskanjem po tem spletnem mestu uporabnik sprejme namestitev piškotek tretje osebe: s "piškotki tretjih oseb" mislimo na piškotke drugih podjetij, ki imajo z lastnikom te strani sklenjene pogodbe za namestitev lastnih piškotek. V tem kontekstu lastnik te strani ne deluje kot upravljavec podatkov niti za piškotek tretjih oseb, ampak kot preprost tehnični posrednik med uporabnikom in tretjimi osebami in zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za uporabo piškotek ki jih naredijo take tretje osebe.

Na tej strani so prisotni

 • piškotek Google Analytics, sistem, ki vam omogoča analizo in obdelavo statističnih podatkov, povezanih z obiskovalci samega spletnega mesta. Preko Google Analytics je možno, kako ti obiskovalci komunicirajo z vsebino spletne strani. Google ne bo preverjal posameznih obiskovalcev. Koda Google Analytics, integrirana na tem spletnem mestu, zagotavlja anonimnost IP naslova obiskovalca. Preko naslednjih Googlovih povezav je možen dostop do spletnih strani strani web ki vsebuje relativna pravila o zasebnost in postopki za deaktivacijo piškotki:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Upravljanje piškotkov prek konfiguracije brskalnika

Uporabnik lahko konfigurira svoj brskalnik tako, da samodejno sprejme ali zavrne vse piškotke ali da na zaslon prejme obvestilo o prenosu posameznega piškotka in se občasno odloči, ali ga bo namestil na trdi disk ali ne. Za podrobnosti o tem, kako izvesti to operacijo, je priporočljivo, da si ogledate razdelek »Pomoč« uporabljenega brskalnika. Brez poseganja v zgoraj navedeno je treba upoštevati, da lahko deaktivacija piškotkov vpliva na pravilno delovanje določenih razdelkov spletnega mesta. Navodila za konfiguracijo teh nastavitev za najbolj priljubljene brskalnike so podana spodaj:

Krom

 1. Zaženite brskalnik Chrome
 2. Kliknite meni v orodni vrstici brskalnika poleg okna za vnos URL-ja za navigacijo
 3. Izberite Nastavitve
 4. Kliknite Prikaži napredne nastavitve
 5. V razdelku »Zasebnost« kliknite na gumb »Nastavitve vsebine«.
 6. V razdelku »Piškotki« lahko spremenite naslednje nastavitve piškotkov:
  • Dovoli lokalno shranjevanje podatkov
  • Lokalne podatke spreminjajte samo, dokler se brskalnik ne zapre
  • Preprečite, da bi spletna mesta nastavila piškotke
  • Blokirajte piškotke tretjih oseb in podatke spletnega mesta
  • Obravnava izjeme za nekatera spletna mesta
  • Odstranitev enega ali vseh piškotkov

Za več informacij obiščite spletno mesto distributerja programske opreme.


Mozilla Firefox

 1. Zaženite brskalnik Mozilla Firefox
 2. Kliknite meni v orodni vrstici brskalnika poleg okna za vnos URL-ja za navigacijo
 3. Izberite Možnosti
 4. Izberite ploščo Zasebnost
 5. Kliknite Prikaži napredne nastavitve
 6. V razdelku »Zasebnost« kliknite na gumb »Nastavitve vsebine«.
 7. V razdelku »Sledenje« lahko spremenite naslednje nastavitve piškotkov:
  • Prosite mesta, naj ne izvajajo nobenega sledenja
  • Spletnim mestom sporočite razpoložljivost, ki jim je treba slediti
  • Ne sporočajte nobenih preferenc glede sledenja osebnih podatkov
 8. V razdelku »Zgodovina« lahko:
  • Omogočanje »Uporabi nastavitve po meri« ?? izberite, da sprejmete piškotke tretjih oseb (vedno, z najbolj obiskanih spletnih mest ali nikoli) in jih shranite za določeno obdobje (dokler ne potečejo, ko je Firefox zaprt ali vprašajte vsakič)
  • Odstranite posamezne shranjene piškotke
  • Za več informacij obiščite spletno mesto distributerja programske opreme.

Internet Explorer

 1. Zaženite brskalnik Internet Explorer
 2. Kliknite gumb Orodja in izberite Internetne možnosti
  • Kliknite zavihek Zasebnost in v razdelku Nastavitve spremenite drsnik glede na želeno dejanje za piškotke: Blokiraj vse piškotke
  • Dovoli vse piškotke
  • Izbira spletnih mest, s katerih želite pridobiti piškotke: premaknite kazalec na vmesni položaj, da ne blokirate ali dovolite vseh piškotkov, nato pritisnite na Spletna mesta, v polje Naslov spletnega mesta vnesite spletno mesto in nato pritisnite Blokiraj ali Dovoli

Za več informacij obiščite spletna mesta distributerjev programske opreme


Safari

 1. Zaženite brskalnik Safari
 2. Kliknite Safari, izberite Nastavitve in kliknite Zasebnost
 3. V razdelku Blokiraj piškotke določite, kako mora Safari sprejemati piškotke s spletnih mest.
 4. Če želite videti, katera spletna mesta so shranila piškotke, kliknite Podrobnosti

Za več informacij obiščite spletna mesta distributerjev programske opreme.

Ta stran je vidna prek povezave na dnu vseh strani spletnega mesta v skladu s čl. 122 drugi odstavek zakonskega odloka 196/2003 in po poenostavljenih postopkih za obveščanje in pridobitev soglasja za uporabo piškotkov, objavljenih v Uradnem listu št. 126 z dne 3. junija 2014 in povezanem registru ukrepov št. 229 z dne 8. maja 2014.