POGOJI PRODAJE

POGOJI ZA PRODAJO

Ti pogoji veljajo izključno za podjetje SIYAA MODA di SUN LIXIA s sedežem na Corso United States 1/29, Pavilion Q box L Padova 35127, DDV številka IT04394520284, v nadaljnjem besedilu "SIYAA MODA", in katero koli osebo, ki spletu nakupe na spletnem mestu siyaamoda.com, v nadaljnjem besedilu "KUPEC". Ti pogoji se lahko spremenijo in datum njihove objave na spletnem mestu je enak datumu začetka veljavnosti

Ti pogoji urejajo nakupe na spletnem mestu siyaamoda.com v skladu z določbami dela III, naslov III, poglavje I, zakonika o potrošniških zakonih n. 206/2005, spremenjena z zakonodajno uredbo. n. 21/2014 in z zakonsko uredbo. 70/2003 o elektronskem poslovanju.

ČLEN 1 - Predmet naročila

S temi splošnimi prodajnimi pogoji SIYAA MODA prodaja, NAROČNIK na daljavo kupuje premično opredmeteno blago, ki je navedeno in ponujeno na prodaj na spletnem mestu siyaamoda.com. Pogodba se sklene izključno prek interneta, z dostopom do NAROČNIKA na siyaamoda.com in oddajo naročila po postopku, ki ga zagotavlja spletno mesto.

Kupec se zaveže, da bo pred potrditvijo svojega naročila prebral te splošne prodajne pogoje, zlasti predpogodbene informacije, ki jih je zagotovil SIYAA MODA, in jih sprejel z namestitvijo zastavice v navedeno polje.

V e-pošti za potrditev naročila bo NAROČNIK prejel tudi povezavo za prenos in arhiviranje kopije teh splošnih prodajnih pogojev, kot to zahteva čl. 51. odstavek 1 zakonske uredbe 206/2005, spremenjene z zakonodajno uredbo 21/2014.

ČLEN 2 - Predpogodbene informacije za potrošnika - čl. 49 zakonske uredbe 206/2005

NAROČNIK pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe preuči značilnosti blaga, ki so prikazane na posameznih listih izdelkov ob izbiri NAROČNIKA.

Pred potrditvijo naročila z "obveznostjo plačila" je NAROČNIK obveščen o:

- skupna cena blaga z davki, s podrobnostmi o stroških pošiljanja in drugih stroških;

- plačilni pogoji;

- rok, v katerem se SIYAA MODA zaveže, da bo dostavil blago;

- pogoji, pogoji in postopki za uveljavljanje pravice do odstopa (6. člen teh pogojev) ter vzorčni obrazec za odstop iz Priloge I, del B zakonske uredbe 21/2014;

- podatek, da bo KUPEC moral kriti stroške vračila blaga v primeru odstopa;

- obstoj pravnega jamstva o skladnosti za kupljeno blago;

- pogoji poprodajne pomoči in komercialna jamstva, ki jih zagotavlja SIYAA MODA.

NAROČNIK se lahko kadar koli in v vsakem primeru pred sklenitvijo pogodbe seznani s podatki, ki se nanašajo na SIYAA MODA, zemljepisnim naslovom, telefonsko številko in številko faksa, elektronskim naslovom, informacijami, ki so sporočene, tudi spodaj:

MODA SIYAA

Corso ZDA 1/29 Paviljon Q škatla L Padova 35127

pošta: info@siyaamoda.com

ČLEN 3 - Sklepanje in veljavnost pogodbe

Šteje se, da je prodajna pogodba sklenjena s tem, da SIYAA MODA kupcu pošlje e-poštno sporočilo, ki potrjuje naročilo. E-poštno sporočilo vsebuje podatke O NAROČNIKU in številko naročila, ceno kupljenega blaga, stroške pošiljanja in naslov za dostavo, na katerega bo blago poslano, ter povezavo za tiskanje in arhiviranje kopije sedanjih pogojev .

NAROČNIK se zavezuje, da bo preveril pravilnost osebnih podatkov v zgornjem e-poštnem sporočilu in da bo nemudoma obvestil SIYAA MODA o morebitnih popravkih / spremembah.

SIYAA MODA se zaveže, da bo na najboljši možen način opisal in predstavil izdelke, prodane na spletnem mestu. Kljub temu so lahko poudarjene nekatere napake, netočnosti ali majhne razlike med izdelkom, prikazanim na spletnem mestu, in dejanskim izdelkom. Poleg tega fotografije izdelkov, predstavljene na siyaamoda.com, niso pogodbeni element, saj jih je treba šteti le za reprezentativne.

SIYAA MODA se zaveže, da bo blago dostavil v 5 delovnih dneh od pošiljanja e-pošte s potrditvijo naročila s strani SIYAA MODA KUPCU.

ČLEN 4 - Razpoložljivost izdelkov

Razpoložljivost izdelkov se nanaša na dejansko razpoložljivost v trenutku, ko NAROČNIK odda naročilo. Vendar je treba to razpoložljivost obravnavati zgolj okvirno, saj:

- izdelke bi lahko prodali drugim NAROČNIKOM pred potrditvijo naročila zaradi hkratne prisotnosti na spletnem mestu več uporabnikov,

- lahko pride do informacijske anomalije, ki bo omogočila nakup izdelka, ki v resnici ni.

Tudi po pošiljanju e-pošte s potrditvijo naročila, ki jo je poslala družba SIYAA MODA, lahko pride do primerov delne ali popolne nedostopnosti blaga. V tem primeru bo naročilo samodejno popravljeno z odstranitvijo izdelka ali izdelkov, ki niso na voljo, in NAROČNIKA bomo takoj obvestili po elektronski pošti; s tem e-poštnim sporočilom bo kupec obveščen tudi o načinih in času povračila morebitnih plačanih zneskov.

ČLEN 5 - Načini plačila

Vsako plačilo KUPCA lahko izvede samo s kreditnimi karticami, navedenimi na spletnem mestu siyaamoda.com, z bančnim nakazilom in plačilnim sredstvom. V primeru plačila s kreditno kartico se dejanski znesek naročila zaračuna šele, ko je naročilo popolno in pripravljeno za odpremo.

V primeru plačila s Paypalom bo dejanska bremenitev opravljena, ko SIYAA MODA pošlje e-pošto s potrditvijo naročila.

6. ČLEN - Cene

Vse prodajne cene izdelkov, ki so navedene na spletnem mestu siyaamoda.com, so izražene v evrih in vključujejo DDV.

Stroški pošiljanja niso vključeni v nakupno ceno, so pa navedeni in izračunani ob zaključku postopka nakupa pred plačilom.

NAROČNIK sprejema pravico družbe SIYAA MODA, da kadar koli spremeni svoje cene, vendar bo blago fakturirano na podlagi cen, navedenih na spletnem mestu v času, ko je naročilo ustvarjeno in navedeno v potrditvenem e-poštnem sporočilu, ki ga je SIYAA MODA poslal KUPEC.

V primeru informacijske, ročne, tehnične ali kakršne koli druge napake, ki bi lahko privedla do bistvene spremembe maloprodajne cene, ki je SIYAA MODA ne predvideva, zaradi česar je previsoka ali očitno zaničljiva, bo naročilo upoštevano neveljavno in preklicano, znesek, ki ga je plačal NAROČNIK, bo vrnjen v 14 dneh. od dneva odpovedi.

7. ČLEN - Pravica do odstopa

V skladu z veljavnimi zakonskimi določbami ima NAROČNIK pravico do odstopa od nakupa brez kakršne koli kazni in brez navedbe razloga v 14 dneh od datuma prejema izdelkov.

Sprejemamo samo predmete, ki še niso obrabljeni ali uporabljeni, shranjeni v originalni embalaži. V primeru vračila izrabljenega ali dotrajanega blaga bomo novi par poslali šele po prejemu novega plačila. Izdelki z napako bodo nadomeščeni ali povrnjeni brez stroškov prevoza po preverjanju dejanske napake najkasneje v 14 delovnih dneh. Tipične napake pri obrabi in pretrganju na izdelkih ali izdelkih, poškodovanih med prevozom, niso vključene.

Vračilo kupnine v 14 delovnih dneh bo izvedeno šele po prejemu blaga in 100-odstotni potrditvi njegove celovitosti, če izdelek, vrnjen in odposlan kupcu, teh lastnosti ne odraža, bo vrnjenih le 30% vrednosti. Izdelki za lase se štejejo za izdelke za osebno higieno, zato jih ne smejo položiti na kožo ali odstraniti iz zaprte škatle.

Blago nam lahko vrnete po pošti ali po kurirju na naslednji naslov:

MODA SIYAA

Corso ZDA 1/29 Paviljon Q škatla L Padova 35127

Stroške vračila blaga zaračuna kupec, razen če vračilo nastane zaradi naše napake pri pošiljanju.

Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh. SIYAA MODA bo v najkrajšem možnem času in v vsakem primeru v 14 dneh od datuma, ko je izvedela za uveljavljanje pravice do odstopa, povrnil zneske, ki jih je plačal uporabnik, vključno v primeru skupni donos brez nadomestitve prispevka za stroške pošiljanja.

NAROČNIK, ki namerava uveljaviti pravico do odstopa, mora SIYAA MODA obvestiti z izrecno izjavo, ki jo lahko pošlje s priporočenim pismom s povratnico,

V primeru uveljavljanja pravice do odstopa mora NAROČNIK blago vrniti v 14 dneh od dneva, ko je SIYAA MODA sporočil svojo voljo za odstop od pogodbe v skladu s čl. 57 zakonske uredbe 206/2005.

Blago je treba vrniti nedotaknjeno, v originalni embalaži, skupaj z vsemi deli in priloženo davčno dokumentacijo. Brez poseganja v pravico do preverjanja skladnosti z zgoraj navedenim bo SIYAA MODA povrnil količino izdelkov, ki jih je treba umakniti, v največ 14 dneh.

ČLEN 8 - Pravno jamstvo skladnosti

V primeru prejema izdelkov z napako ali v vsakem primeru neskladnosti z oddanimi naročili ima NAROČNIK pravico, da s popravilom ali zamenjavo izdelka povrne skladnost izdelka brezplačno. NAROČNIK lahko to pravico uveljavi, če pride do napake v dveh letih od dobave blaga in jo v enem mesecu po odkritju prijavi SIYAA MODA.

Za uveljavitev zgoraj omenjene pravice mora kupec nadaljevati z ustvarjanjem računalniške datoteke za vračilo z dostopom do razdelka »Moja naročila« v razdelku »Vračila in menjave« na spletnem mestu siyaamoda.com.

SIYAA MODA bo v primeru okvarjenega ali neskladnega izdelka organizirala zbiranje izdelka skladno z razpoložljivostjo STRANKE.

9. ČLEN - Trgovsko jamstvo

Poleg pravnega jamstva o skladnosti iz prejšnjega članka imajo vsi izdelki, predstavljeni na spletnem mestu siyaamoda.com, še komercialno garancijo, katere trajanje je navedeno na obrazcih izdelkov. NAROČNIK mora za uporabo garancije hraniti račun.

10. ČLEN - Načini dostave

SIYAA MODA sprejema samo naročila, ki jih je treba dostaviti na italijanskem ozemlju. Izdelki bodo dostavljeni s hitrim kurirjem na naslov, ki ga je NAROČNIK ob naročilu navedel najkasneje v 15 dneh. od datuma, ko je NAROČNIK prejel elektronsko sporočilo za potrditev naročila, ki ga je poslal SIYAA MODA.

Za vsako naročilo na spletnem mestu siyaamoda.com bo družba SIYAA MODA izdala račun za odpremljeno blago. Po obdelavi naročila je račun na voljo in ga je mogoče natisniti v razdelku "Moja naročila" NAROČNIKA "Moj račun SIYAA MODA". Račun bo vseboval podatke, ki jih je NAROČNIK zagotovil med postopkom nakupa. Po izdaji računa ne bo več mogoče spreminjati podatkov, navedenih na njem.

11. ČLEN - Odgovornost

SIYAA MODA ne prevzema odgovornosti za storitve, ki jih je mogoče pripisati višji sili ali nepredvidljivim okoliščinam, tudi če so odvisne od napak in težav interneta, če naročila ne izvrši v roku, določenem v pogodbi.

12. ČLEN - Dostop do spletnega mesta

NAROČNIK ima pravico dostopa do spletnega mesta za posvetovanje in nakupe. Nobena druga uporaba, zlasti komercialna, spletnega mesta ali njegove vsebine ni dovoljena. Celovitost zvočnih in vizualnih elementov tega spletnega mesta ter z njimi povezana tehnologija ostaja last SIYAA MODA in je zaščitena s pravicami intelektualne lastnine.

ČLEN 13 - Piškotki

Spletno mesto siyaamoda.com uporablja "piškotke". Piškotki so elektronske datoteke, ki beležijo informacije v zvezi z navigacijo NAROČNIKA na spletnem mestu (pregledane strani, datum in čas posvetovanja itd.) In ki SIYAA MODA svojim strankam omogočajo prilagojene storitve.

SIYAA MODA obvesti kupca o možnosti deaktiviranja ustvarjanja takšnih datotek z dostopom do njegovega internetnega konfiguracijskega menija. Razume se, da to kupcu preprečuje nadaljevanje spletnega nakupa.

14. ČLEN - Integriteta

Ti splošni prodajni pogoji so sestavljeni iz vseh klavzul, ki jih sestavljajo. Če se ena ali več določb teh splošnih prodajnih pogojev šteje za neveljavne ali jih kot take razglasi v skladu z zakonom, predpisi ali po odločitvi pristojnega sodišča, bodo ostale določbe še naprej v polni veljavi in ​​učinku.

ČLEN 15 - Veljavno pravo in pristojno sodišče

Za te splošne prodajne pogoje velja italijanska zakonodaja. Vsak spor, ki ne najde sporazumne rešitve, bo pod izključno pristojnost sodišča v Padovi. V vsakem primeru se lahko za reševanje sporov, ki nastanejo pri razlagi in izvrševanju teh prodajnih pogojev, neobvezno zatečejo k postopkom mediacije iz zakonske uredbe 28/2010 z dostopom do naslednje strani: https://webgate.ec.europa.eu/odr .